Znalecké posudky Uherské Hradiště, oceňování nemovitostí

Potřebujete znalecký posudek nebo odhad vašeho majetku? Hledáte odborné znalce a odhadce v Uherském Hradišti? Obraťte se na nás.

Soudní znalci Uherské Hradiště, správci konkursní podstaty

Oceňováním majetku se společnost VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. zabývá od svého vzniku v roce 1995, přičemž členové představenstva se zabývají oceňováním od roku 1992. Členové představenstva společnosti jsou odhadci a zároveň soudní znalci v různých oborech, správci konkursní podstaty, jsou certifikováni pro oceňování nemovitostí.

Členství v oborových nebo profesních sdruženích:

  • Česká komora odhadců majetku
  • Asociace znalců a odhadců ČR
  • Komora soudních znalců
  • Hospodářská komora

Společnost byla v roce 1999 jmenována Ministrem spravedlnosti znaleckým ústavem a v roce 2001 koncesi na oceňování majetku pro věcí nemovité, pro věci movité, finanční majetek, nehmotný majetek a podnik. Společnost má celkem 5 zaměstnanců.

Sídlo společnosti je v Uherském Hradišti, ulice Hradební 1250.